Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

                                                    Tầm quan trọng của giá trị cốt lõi doanh nghiệp
          CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM CHÂN THIÊN PHÚC luôn mong muốn trở thành biểu tượng niềm tin và sự lựa chọn hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phục vụ cuộc sống con người.
Chất lượng: Sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng cam kết trong tất cả các giao dịch.
Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức, đề cao sức khỏe và sự an toàn của khách hàng.
Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

Bài đăng khác

Processing...