Hoạt động cộng đồng

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Vì sức khỏe cộng đồng

Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 Công ty TNHH Dược phẩm Chân Thiên Phúc đã tổ chức hoạt động phát miễn phí sản phẩm y tế phòng dịch bệnh Covid-19 tại 3 địa điểm thuộc 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

   28-z3272914019477-01a28a7468475c67144eed             28-z3272914010074-4d4ad9a37d703621bb8fd5

Bài đăng khác

Processing...