Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty TNHH TM DƯỢC PHẨM CHÂN THIÊN PHÚC được vận hành theo cơ chế khép kín và tuân thủ các quy định qua từng bộ phận được sơ đồ hóa qua cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp như sau:
30-s-t-ch-c-01301ce2093b3a25a036ece3cf92

 

 

 

 

 


 

 

Bài đăng khác

Processing...